Specific Guides

Notes: Please click on the title to download the guide(s).

NO LIST OF SALES & SERVICE TAX SPECIFIC GUIDES DATE OF UPDATE
1. Sales Tax Registration 25/08/2018
2. Transitional Rules 04/09/2018
3. Service Tax Return & Payment 05/08/2018
4. Sales Tax Return & Payment 05/09/2018

Nota: Sila klik tajuk untuk memuat turun

BIL SENARAI PANDUAN SPESIFIK CUKAI JUALAN & PERKHIDMATAN TARIKH KEMASKINI
1. Pendaftaran Cukai Jualan 25/08/2018
2. Peraturan-Peraturan Peralihan 04/09/2018
3. Penyata & Pembayaran Cukai Perkhidmatan 09/09/2018
4. Penyata & Pembayaran Cukai Jualan 09/09/2018