Industry Guides

Last Updated: 19/09/2018 13:00
Notes: Please click on the title to download the guide(s).

NO LIST OF SALES TAX INDUSTRY GUIDES DATE OF UPDATE
1. Automotive Industry 23/08/2018
2. Manufacturing and Import / Export 23/08/2018
NO LIST OF SERVICE TAX INDUSTRY GUIDES DATE OF UPDATE
1. Accommodation 07/09/2018
2. Advertising Services 23/08/2018
3. Betting and Gaming 04/09/2018
4. Clubs (Group C, D & E) 23/08/2018
5. Courier Services 21/08/2018
6. Credit Card And Charge Card 20/08/2018
7. Customs Agent Services 21/08/2018
8. Domestic Flight 09/09/2018
9. Electricity 23/08/2018
10. Employment Services 25/08/2018
11. Hire Passenger Vehicles Services 21/08/2018
12. Information Technology Services 09/09/2018
13. Management Services 25/08/2018
14. Motor Vehicle Services Or Repair Centre 24/08/2018
15. Paid Television Broadcasting Services 21/08/2018
16. Parking Services 23/08/2018
17. Professional Services 04/09/2018
18. Insurance & Takaful 19/09/2018

Nota: Sila klik tajuk untuk memuat turun

BIL SENARAI PANDUAN INDUSTRI CUKAI JUALAN TARIKH KEMASKINI
1. Industri Automotif 23/08/2018
2. Pengilangan dan Import / Eksport 23/08/2018
BIL SENARAI PANDUAN INDUSTRI CUKAI PERKHIDMATAN TARIKH KEMASKINI
1. Penginapan 07/09/2018
2. Perkhidmatan Pengiklanan 23/08/2018
3. Pertaruhan dan Perjudian 04/09/2018
4. Kelab (Kumplulan C, D & E) 23/08/2018
5. Perkhidmatan Kurier 21/08/2018
6. Kad Kredit & Kad Caj 20/08/2018
7. Perkhidmatan Ejen Kastam 21/08/2018
8. Penerbangan Domestik 09/09/2018
9. Elektrik 23/08/2018
10. Perkhidmatan Pekerjaan 25/08/2018
11. Perkhidmatan Sewa Kenderaan Penumpang 21/08/2018
12. Perkhidmatan Teknologi Maklumat 09/09/2018
13. Perkhidmatan Pengurusan 25/08/2018
14. Servis Kenderaan Bermotor Atau Pusat Pembaikan 24/08/2018
15. Perkhidmatan Televisyen Berbayar 21/08/2018
16. Perkhidmatan Ruang Letak Kenderaan 25/08/2018
17. Perkhidmatan Professional 04/09/2018
18. Insuran & Takaful 19/09/2018